BEZPIECZNE NOWE POKOLENIE

image1

Postanowieniem założycieli naszego Stowarzyszenia, określono następujące prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia:

 1. Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia, zwanymi dalej członkami, mogą być osoby fizyczne krajowe i zagraniczne niezależnie od miejsca ich zamieszkania, które ukończyły 18 lat oraz akceptują i pragną wspierać cele stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności, a zostaną przyjęte w poczet członków uchwałą Zarządu, za rekomendacją członka stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, niezależnie od miejsca jej zamieszkania, bądź osoba prawna krajowa lub zagraniczna, niezależnie od miejsca siedziby, wspierająca działalność stowarzyszenia, która zostanie zaproszona przez Zarząd do przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.
 3. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, niezależnie od miejsca jej zamieszkania, ciesząca się szczególnym prestiżem, wybitnie zasłużona dla stowarzyszenia, która zostanie zaproszona przez Zarząd do przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka honorowego
 4. Członek wspierający oraz członek honorowy stowarzyszenia ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego
 5. Członek wspierający oraz członek honorowy stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku opłacania składek
 6. Członkiem stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki określone w Statucie, złożyła stosowną deklarację przystąpienia do stowarzyszenia. Zarząd po weryfikacji wzmiankowanych warunków, niezwłocznie wpisuje przyjętą osobę na Listę członków stowarzyszenia
 7. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd niespełniania kryteriów, o których mowa w Statucie, Zarząd odmawia wpisu na listę członków stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu odmawiającej wpisu na listę członków stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Rady Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia
 8. Założyciel stowarzyszenia jest członkiem zwyczajnym stowarzyszenia.
 9. Każdy członek stowarzyszenia ma prawo wybierać i być wybierany do władz stowarzyszenia
 10. Członek stowarzyszenia, członek wspierający i członek honorowy ma prawo uczestniczyć w działalności stowarzyszenia
 11. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników
 12. Obowiązkiem członków stowarzyszenia jest czynne uczestnictwo w działalności stowarzyszenia, opłacanie składek oraz przestrzeganie Statutu i uchwał władz stowarzyszenia

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, i pliki multimedialne oraz ich układ w powyższym serwisie są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana i umieszczana w innych serwisach internetowych, zarówno w całości, jak i w części bez podania źródła pochodzenia. Serwis internetowy może zawierać zdjęcia i inne materiały z zastrzeżeniem autorskim osób trzecich.

Kontakt

Safe Next Generation
Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie
Walerego Eljasza
Radzikowskiego 106
31315 Kraków

zarzad@nextgeneration.org.pl

www.nextgeneration.org.pl