BEZPIECZNE NOWE POKOLENIE

image1

Postanowieniem założycieli i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, określono Zarząd oraz sposób reprezentacji:

Zgodnie z art. 29 Statutu organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia, w tym w szczególności:

  1. reprezentacja Stowarzyszenia wobec osób trzecich
  2. ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich
  3. zatrudnianie pracowników
  4. ustanawianie pełnomocników
  5. wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów stowarzyszenia
Ireneusz Michał Hyra został wybrany Prezesem Zarządu w dniu 23 stycznia 2019 roku.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, i pliki multimedialne oraz ich układ w powyższym serwisie są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana i umieszczana w innych serwisach internetowych, zarówno w całości, jak i w części bez podania źródła pochodzenia. Serwis internetowy może zawierać zdjęcia i inne materiały z zastrzeżeniem autorskim osób trzecich.

Kontakt

Safe Next Generation
Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie
Walerego Eljasza
Radzikowskiego 106
31315 Kraków

zarzad@nextgeneration.org.pl

www.nextgeneration.org.pl