BEZPIECZNE NOWE POKOLENIE

image1

Seminarium Stop Hate

Na całym świecie mamy do czynienia z niesłabnącą falą rasizmu i dyskryminacji rasowej. Wprawdzie często mówimy o Ziemi jako o globalnej wiosce, ale, niestety, w naszym świecie brakuje poczucia bliskich więzi z sąsiadami i społecznościami, jakie wynikałoby z pojęcia globalna wioska. W każdym regionie świata, we wszystkich państwach istnieją problemy wynikające z braku poszanowania lub akceptacji wrodzonej godności i równości wszystkich istot ludzkich. Jesteśmy świadkami poważnych konfliktów etnicznych, dyskryminacji mniejszości, ludności tubylczej i migrantów, oskarżeń o instytucjonalizację rasizmu w służbach policyjnych, surowych przepisów dotyczących imigrantów i azylantów; propagandy nienawiści w internecie i propagowania nietolerancji i ksenofobii przez grupy młodzie.

Jedną z naczelnych zasad Narodów Zjednoczonych, organizacji powstałej w 1945 roku pod koniec II Wojny Światowej, jest zasada niedyskryminacji na tle rasowym. Powyższa zasada została wyraźnie sformułowana w preambule do Karty Narodów Zjednoczonych, która mówi o przywróceniu wiary w podstawowe prawa człowieka, w godność i wartość jednostki. W późniejszych latach Narody Zjednoczone przyjęły Powszechną Deklarację Praw Człowieka i inne międzynarodowe instrumenty prawne, oparte głównie na wspomnianej powyżej zasadzie.

Mimo nieustających wysiłków międzynarodowej społeczności, dyskryminacja rasowa, etniczne konflikty i powszechna przemoc są nadal trwałymi zjawiskami w wielu częściach świata. W ostatnich latach byliśmy świadkami fali czystek etnicznych. Niezmiennymi celami kampanii nietolerancji są mniejszości rasowe, emigranci, potencjalni azylanci i ludność tubylcza. Miliony ludzi nadal doświadczają przejawów dyskryminacji wyłącznie ze względu na kolor skóry lub innych cech świadczących o ich przynależności rasowej. Aby zapobiec wzrostowi etnicznej nienawiści i potencjalnym gwałtownym konfliktom niezbędne są skuteczne i podejmowane z odpowiednim wyprzedzeniem działania oraz środki ostrzegawcze.

W czasie naszego seminarium poruszymy wiele zagadnień związanych z w Prawami Człowieka i dyskryminacją rasową, etniczną i mniejszościową. Swój udział w seminarium zapowiedziało blisko 170 osób, wiele osób ze świata nauki, ale również studentów nie tylko z Polski, ale równiez z Białorusi, Ukrainy, Czech, Chin, Wietnamu, Indii, Ugandy oraz Etiopii.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne, nasze seminarium pomiomo wcześniejszych zapowiedzi, odbyło się jedynie w formie on-line.Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, obrazy, i pliki multimedialne oraz ich układ w powyższym serwisie są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość tej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana i umieszczana w innych serwisach internetowych, zarówno w całości, jak i w części bez podania źródła pochodzenia. Serwis internetowy może zawierać zdjęcia i inne materiały z zastrzeżeniem autorskim osób trzecich.

Kontakt

Safe Next Generation
Bezpieczne Pokolenie Obywatelskie
Walerego Eljasza
Radzikowskiego 106
31315 Kraków

zarzad@nextgeneration.org.pl

www.nextgeneration.org.pl